Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Gebruikte termen
De termen die in het artikel staan, worden uitsluitend gebruikt in de betekenis zoals beschreven in dit artikel:

(i) Aanbieders:
Verkopers van tweede woningen.
(ii) Zoeker(s):
(Potentiële) kopers van een 2e huis.
(iii) Partijen:
Aanbieders plus zoekers

Artikel 2. Algemeen
Tweede-Woning.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Tweede-Woning.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Tweede-Woning.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

Artikel 3. De Dienst

a. Via Tweede-Woning.nl brengen we aanbieders en zoekers bij elkaar. De Dienst voor zoekers bestaat uit het gebruik van Tweede-Woning.nl om de informatie zoals opgenomen op Tweede-Woning.nl en in de database, bestaande uit tekst, adressen, e-mailadressen, hyperlinks, afbeeldingen zoals foto’s en videobestanden, juridische voorwaarden, en details van eventuele) zakelijke partners in de database, gratis en onder de voorwaarden van de overeenkomst, door te nemen, al dan niet door te reageren op informatie met betrekking tot een 2e woning van een aanbieder.

b. Aanbieders kunnen (tegen een betaling) hun tweede woning(en) aanbieden via Tweede-Woning.nl. Er zijn 2 mogelijkheden: een uitgebreide vermelding waarbij adres en contactgegevens van de aanbieder getoond worden. Hiervoor betaalt de aanbieder een vooraf afgesproken bedrag aan Tweede-Woning.nl. De zoeker kan dan direct contact zoeken met de aanbieder. Daarnaast kan de aanbieder gratis 2e huizen plaatsen. In dit geval worden de adres-en contactgegevens van de aanbieder niet getoond. Een zoeker kan een formulier invullen en de aanbieder kan ervoor kiezen om dit formulier te ontvangen. Wanneer de aanbieder kiest voor ontvangst van een formulier (de lead) dan moet hiervoor betaald worden aan Tweede-Woning.nl.

Artikel 4. Ge-en misbruik
Tweede-Woning.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van Tweede-Woning.nl of het toepassen van adviezen van de website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Tweede-Woning.nl verzonden e-mails en nieuwsbrieven.
Het is voor partijen niet toegestaan om (de inhoud van) Tweede-Woning.nl te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde.

4.1 De partijen dienen zich te onthouden van misbruik van Tweede-Woning.nl:

a. inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tweede-Woning.nl;
b. maken van schadelijke, onrechtmatige of misleidende informatie;
c. verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van (delen van) de Tweede-Woning.nl;
e. hacken van de Website of de server (s) waarop de inhoud van Tweede-Woning.nl staat.

4.2. Het is voor de partijen niet toegestaan om materiaal van Tweede-Woning.nl te kopiëren zonder de schriftelijke goedkeuring van Tweede-Woning.nl

Artikel 5. Registratie & verstrekken van informatie

Een aanbieder is verplicht zich te registreren voordat de aanbieder advertenties kan plaatsen. De aanbieder staat in voor de juistheid en compleetheid van de informatie die wordt ingevuld. De aanbieder kan zelf een unieke gebruikersnaam kiezen. Tweede-Woning.nl staat altijd in zijn recht om een registratie te weigeren en/of te blokkeren na een bepaalde periode. Dit kan zonder voorafgaande motivering en/of kennisgeving. Ook staat Tweede-Woning.nl altijd in haar recht om een advertentie van de aanbieder te verwijderen of te weigeren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid + vrijwaring

6.1 Niet alle informatie op Tweede-Woning.nl kan gecontroleerd worden. Alle informatie die Tweede-Woning.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

6.2 Tweede-Woning.nl is op geen enkele manier betrokken bij de contractuele fase tussen partijen.

6.3 Tweede-Woning.nl is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het handelen van partijen. Ook is Tweede-Woning.nl niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg van het door partijen gebruiken van en/of vertrouwen op informatie die op de website van Tweede-Woning.nl is geplaatst of door Tweede-Woning.nl is verstrekt.

6.4 Tweede-Woning.nl is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud van websites die mogelijk op enige wijze aan Tweede-Woning.nl zijn verbonden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De intellectuele eigendomsrechten van Tweede-Woning.nl (zowel de inhoud als de database) berusten uitsluitend bij de aanbieders en Tweede-Woning.nl

7.2 Het is de aanbieder verboden om:

a. Het zonder toestemming plaatsen van inhoud op Tweede-Woning.nl bijvoorbeeld met een link op tekstuele verwijzing naar een concurrent van Tweede-Woning.nl
b. Het plaatsen van advertentie met misleidende teksten;
c. Inbreuk te maken op portret-of auteursrecht.

7.3 Wanneer partijen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tweede-Woning.nl, dan is de partij volledig aansprakelijk voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 8 Ontbinding overeenkomst met aanbieder
Tweede-Woning.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

a. het faillissement van de aanbieder wordt of is uitgesproken;
b. aanbieder surseance van betaling aanvraagt;
c. aan aanbieder surseance van betaling verleend is;
d. aanbieder de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
e. Tweede-Woning.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de aanbieder om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
f. aanbieder handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

Artikel 9 Cookies
Het Cookies Beleid maakt integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Tweede-Woning.nl en iedere gebruiker van de website.